Studenti za ispomoć (m/ž) u poslovnici Poreč

Objavljeno - 20.11.2023.
Poslodavac - naručitelj posla KAUFLAND HRVATSKA K.D.
OIB 47432874968
Vrsta posla Studenti za ispomoć (m/ž) u poslovnici Poreč
Mjesto obavljanja posla Mate Vlašića 55, Poreč
Predviđena cijena sata (min.) 5,00 EUR (37,67 kn)
Putni trošak Prijevoz studenti organiziraju o vlastitom trošku
Potreban broj studenata 5
Period rada odmah do 31.12.2023. ili po dogovoru
Radno vrijeme fleksibilno, prema potrebi (jutro, popodne, noćna, vikendi)
Kontakt osoba Voditelj poslovnice
Kontakt telefon 052/ 887 279
Kontakt email hr5130hl@kaufland.hr
Napomena

Opis posla: rad na blagajni, zaprimanje i slaganje robe, briga o urednosti i čistoći prodajnog prostora i ostali poslovi po potrebi.

Prijavi se e-mail: hr5130hl@kaufland.hr ili na info pultu poslovnice

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)