Prodavač/-ica

Objavljeno - 20.11.2023.
Poslodavac - naručitelj posla ARIA D.O.O.
OIB 61376854558
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Triumph Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn)
Putni trošak -
Potreban broj studenata 1
Period rada do 01.12.2023.
Radno vrijeme 8 sati dnevno prema potrebi
Kontakt osoba Jasmina Mijoković
Kontakt telefon 047/601-106
Kontakt email info@aria.com.hr