Rad u trgovini (m/ž)

Objavljeno - 17.11.2023.
Poslodavac - naručitelj posla CCC HRVATSKA D.O.O.
OIB 62514668675
Vrsta posla Rad u trgovini (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Max City Stoja
Predviđena cijena sata (min.) 5,00 EUR (37,67 kn)
Potreban broj studenata 3
Period rada 18.11.2023. - prema dogovoru
Radno vrijeme 9-21h - smjene
Kontakt osoba Nerma, Veronika
Kontakt telefon 052/255-386
Kontakt email poslovoda.2483@ccc.eu