Ispomoć u skladištu guma

Objavljeno - 27.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla PORSCHE INTER AUTO D.O.O.
OIB 67492500921
Vrsta posla Ispomoć u skladištu guma
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,78 EUR
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada 01.11.2023.-30.11.2023.
Radno vrijeme 4 sata
Kontakt osoba Antonio Brunjak
Kontakt telefon 099 374 19 22
Kontakt email antonio.brunjak@porsche.hr