Info pult (m/ž)

Objavljeno - 27.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA
OIB 16089706543
Vrsta posla Info pult (m/ž)
Mjesto obavljanja posla OB Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,50 EUR (33,91 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 3
Period rada odmah do 31.12.2023.
Radno vrijeme od 7 - 19 svaki dan, u dvije smjene
Kontakt osoba Jadranka Valković
Kontakt telefon 052/376-415
Kontakt email jvalkovic@obpula.hr