Rad u restoranu

Objavljeno - 18.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla GLOBALNA HRANA D.O.O. - McDonald`s Pula
OIB 97492131626
Vrsta posla Rad u restoranu
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 5,00 EUR (37,67 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 7,50 EUR (56,51 kn)
Potreban broj studenata 10
Period rada tijekom cijele godine
Radno vrijeme fleksibilno
Kontakt osoba Iren Gurabić
Kontakt telefon 0913670013
Kontakt email mgr.pula2@hr.mcd.com