Prodavač/-ica e-cigareta

Objavljeno - 18.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla VAPE SHOP D.O.O.
OIB 58367187470
Vrsta posla Prodavač/-ica e-cigareta
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,50 EUR
Potreban broj studenata 1
Period rada od 25.09. (rad nedjeljom i blagdanom te po potrebi zamjena za GO i bolovanje)
Radno vrijeme dvosmjensko 9-15/15-21 (ljetno radno vrijeme do 22h) - smjene prema dogovoru
Kontakt osoba Antonio Toplek
Kontakt telefon 0993435383
Kontakt email antonio.toplek@puffkalica.hr