Djelatnik/-ica u poslovnici

Objavljeno - 4.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla Auro Domus Money shop d.o.o.
OIB 46415704170
Vrsta posla Djelatnik/-ica u poslovnici
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn)
Potreban broj studenata 1
Period rada cjelogodišnji posao
Radno vrijeme 7h dnevno
Kontakt osoba Azra Hasanagić
Kontakt telefon 091 227 3659
Kontakt email azra.hasanagic@aurodomus.org