Rad u tiskari i dućanu sa sportskom opremom

Objavljeno - 31.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla SPORT 3000 D.O.O.
OIB 60053362038
Vrsta posla Rad u tiskari i dućanu sa sportskom opremom
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 5,00 EUR (37,67 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 7,00 EUR (52,74 kn)
Potreban broj studenata 1
Period rada Cijela godina
Radno vrijeme 09:00-16:00
Kontakt osoba Sandi
Kontakt telefon 0914052100
Kontakt email info@sport3000.hr