Deklariranje robe,slaganje dućana,kabine

Objavljeno - 31.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla NEW YORKER CROATIA D.O.O.
OIB 66378243977
Vrsta posla Deklariranje robe,slaganje dućana,kabine
Mjesto obavljanja posla Poreč
Predviđena cijena sata (min.) 4,50 EUR (33,91 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 6,75 EUR (50,86 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 10
Period rada 01.09-01.11.2023
Radno vrijeme 6h-8h
Kontakt osoba Voditelj
Kontakt telefon 052219970
Kontakt email NYHR047@newyorker.de