Rad na blagajni - Punjenje polica (m/ž)

Objavljeno - 24.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla PLODINE D.D. (Pomer)
OIB 92510683607
Vrsta posla Rad na blagajni - Punjenje polica (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pomer
Predviđena cijena sata (min.) 6,50 EUR (48,97 kn)
Putni trošak da
Potreban broj studenata više
Period rada Ovisno o mogućnostima studenta
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba Marija
Kontakt telefon 099/3001-896