Animator/-ica

Objavljeno - 23.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla MAISTRA D.D.
OIB 25190869349
Vrsta posla Animator/-ica
Mjesto obavljanja posla Rovinj - Vrsar
Predviđena cijena sata (min.) 4,90 EUR (36,92 kn)
Putni trošak DA
Potreban broj studenata 10
Period rada odmah do 30.09.2023.
Radno vrijeme 8 SATI DNEVNO , RAD U SMJENAMA , VIKENDOM
Kontakt osoba BILJANA LICUL POPOVIĆ
Kontakt telefon 052/800-327
Kontakt email ljudski.potencijali@maistra.hr