Kućanski poslovi

Objavljeno - 22.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla BYTE PULS d.o.o.
OIB 34046271686
Vrsta posla Kućanski poslovi
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 5,00 EUR (37,67 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 5,50 EUR (41,44 kn)
Potreban broj studenata 1
Period rada Na duže
Radno vrijeme Flexibilno (2-3h dnevno)
Kontakt osoba Boris
Kontakt telefon 0959042514
Kontakt email support@byte-puls.com