Konobar/konobarica

Objavljeno - 16.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla Plodine d.d.
OIB 92510683607
Vrsta posla Konobar/konobarica
Mjesto obavljanja posla Pomer
Predviđena cijena sata (min.) 6,50 EUR (48,97 kn)
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 2
Period rada Do daljnjeg
Radno vrijeme U smjenama
Kontakt osoba Marija
Kontakt telefon +385 99 3001 896
Napomena

Poželjno iskustvo, ali nije uvijet.