Čišćenje turističkih objekata

Objavljeno - 10.8.2023.
Poslodavac - naručitelj posla EL MADRE - OBRT ZA ČIŠĆENJE
OIB 60252022736
Vrsta posla Čišćenje turističkih objekata
Mjesto obavljanja posla Premantura
Predviđena cijena sata (min.) 8,50 EUR
Potreban broj studenata 4
Period rada 09.08.2023. do 01.11.2023.
Radno vrijeme 10-15
Kontakt osoba Lana Bahunek
Kontakt telefon 0957003544
Kontakt email Lanabahunek@gmail.com