Info pult (m/ž)

Objavljeno - 4.9.2023.
Poslodavac - naručitelj posla OPĆA BOLNICA PULA - OSPEDALE GENERALE DI POLA
OIB 16089706543
Vrsta posla Info pult (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,40 EUR (33,15 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 3
Period rada odmah do 31.12. 2023.
Radno vrijeme od 7 - 19 svaki dan
Kontakt osoba Jadranka Valković
Kontakt telefon 052/376-415
Kontakt email jvalkovic@obpula.hr
Napomena

OB Pula