Sobar/-ica

Objavljeno - 7.6.2023.
Poslodavac - naručitelj posla LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
OIB 91410030487
Vrsta posla Sobar/-ica
Mjesto obavljanja posla Istarske toplice
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn)
Putni trošak da
Potreban broj studenata 1
Period rada 15.06.2023.-30.09.2023.
Radno vrijeme 8h
Kontakt osoba Darinka Koraca
Kontakt telefon 099/487-7921
Kontakt email mladenka@istarske-toplice.hr