Asistent/-ica u računovodstvu

Objavljeno - 6.6.2023.
Poslodavac - naručitelj posla PROPER ACCOUNTING - OBRT
OIB 23437749204
Vrsta posla Asistent/-ica u računovodstvu
Mjesto obavljanja posla Poreč
Predviđena cijena sata (min.) 5,20 EUR (39,18 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 6,00 EUR (45,21 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada od 6.6. do 31.10. ili dulje ovisno o mogućnostima studenta
Radno vrijeme 8-15
Kontakt osoba Đana Bužleta Pačić
Kontakt telefon +385917674204
Kontakt email djana@greenway-travel.net
Napomena

Izrada i plaćanje računa, e-mail koresponedencija, ostali administrativni poslovi. Potrebno je poznavanje engleskog jezika.