Konobar/-ica

Objavljeno - 6.6.2023.
Poslodavac - naručitelj posla H.F VISION D.O.O.
OIB 82454911949
Vrsta posla Konobar/-ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,65 EUR
Putni trošak DA
Potreban broj studenata 3
Period rada Sezonski (mogućnost cjelogodišnjeg rada)
Radno vrijeme Prema dogovoru
Kontakt osoba Suzana Horvat
Kontakt telefon 0919244440
Kontakt email suzanahorvat.pu@gmail.com