KONTROLA ULAZA NA BAZENE, KAMPOVE I SL.

Objavljeno - 6.6.2023.
Poslodavac - naručitelj posla SIGURNOST-BOLJUN d.o.o.
OIB 12094021379
Vrsta posla KONTROLA ULAZA NA BAZENE, KAMPOVE I SL.
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR
Predviđena cijena sata (max.) 5,00 EUR
Putni trošak DA
Potreban broj studenata 10
Period rada 15.06. -31.08.
Radno vrijeme 10h-18h
Kontakt osoba IGOR RABAK
Kontakt telefon 052/ 223 783
Kontakt email cds@sigurnost-boljun.hr
Napomena

Molimo kandidate da nas kontaktiraju na broj 052 223 783 radi detaljnog opisa radnih zadataka.