Prodavač/-ica

Objavljeno - 31.5.2023.
Poslodavac - naručitelj posla TAKKO FASHION CROATIA D.O.O.
OIB 66107665439
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 4,92 EUR (37,07 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 01.06.2023.-30.09.2023.
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba PETRA NODILO GRBEŠA
Kontakt telefon 01/368-9730
Kontakt email petra.nodilogrbesa@takko.hr