Prodavač/-ica u Froddo shop-u

Objavljeno - 3.4.2023.
Poslodavac - naručitelj posla Ivančica d.d.
OIB 53925646045
Vrsta posla Prodavač/-ica u Froddo shop-u
Mjesto obavljanja posla Pula, Max City
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR
Potreban broj studenata 1
Period rada 10.04 nadalje
Radno vrijeme 20 sati tjedno (3 dana)
Kontakt osoba Ivana Sekovanic
Kontakt telefon 091 402 2270
Kontakt email isekovanic@ivancica.hr
Napomena

U 7.mjesecu treba osoba na puno radno vrijeme (6 dana, tj. 40 sati)