Konobar/-ica

Objavljeno - 17.3.2023.
Poslodavac - naručitelj posla U.O. KONOBA TURIST
OIB 50427319227
Vrsta posla Konobar/-ica
Mjesto obavljanja posla Prodol
Predviđena cijena sata (min.) 5,00 EUR
Predviđena cijena sata (max.) 5,00 EUR
Putni trošak DA
Potreban broj studenata 2
Period rada 1.6. - 1.9.2023
Radno vrijeme Popodnevna smjena
Kontakt osoba TATJANA
Kontakt telefon 0989417033
Kontakt email mladen.varesko@gmail.com