Prodavač/-ica

25. siječnja 2023.
Poslodavac - naručitelj posla STUDENAC D.O.O.
OIB 02023029348
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Pula, Rovinj, Pazin, Sv. Petar u Šumi, Potpićan
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn))
Putni trošak Plaćeni troškovi prijevoza
Potreban broj studenata 10
Period rada 30.01.2023.
Radno vrijeme smjene (prema dogovoru)
Kontakt osoba Valentina Okret
Kontakt telefon 091/282-88-02