Punjenje polica

06. prosinca 2022.
Poslodavac - naručitelj posla DM - DROGERIE MARKT D.O.O.
OIB 94124811986
Vrsta posla Punjenje polica
Mjesto obavljanja posla Labin
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn))
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada odmah - na duže
Radno vrijeme Rad u smjenama
Kontakt osoba Deni
Kontakt telefon 01/3626-226