Čišćenje

Objavljeno - 5.12.2022.
Poslodavac - naručitelj posla Dječji vrtić Maslačak
OIB 48242126915
Vrsta posla Čišćenje
Mjesto obavljanja posla Pula, Vernalska 12
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 3,98 EUR (30,00 kn)
Period rada odmah - po potrebi
Radno vrijeme 16.30-18.30
Kontakt osoba Morena Ravnić
Kontakt telefon 098435566
Kontakt email maslacak@difusione.hr