Beauty savjetnik (m/ž)

05. prosinca 2022.
Poslodavac - naručitelj posla DEKRA usluge d.o.o.
OIB 20287116004
Vrsta posla Beauty savjetnik (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pula, Max City
Predviđena cijena sata (min.) 4,65 EUR (35,00 kn))
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 2
Period rada 15.12. - 24.12.2022.
Radno vrijeme U smjeni od 9-15 i 15-21h
Kontakt osoba Marija Stanilović
Kontakt telefon +385 91 40 30 104
Kontakt email marija.stanilovic@dekra.com
Napomena

Prilikom prijave u naslov maila staviti "Beauty savjetnik-Pula"