rad u skladištu

01. prosinca 2022.
Poslodavac - naručitelj posla NOVE ISTARSKE KNJIŽARE D.O.O.
OIB 14390739509
Vrsta posla rad u skladištu
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn))
Predviđena cijena sata (max.) 4,25 EUR (32,00 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada 05.12.2022. do 31.12.2022. sa mogućnosti produljenja
Radno vrijeme od 7 do 15
Kontakt osoba Sandi Šegota
Kontakt telefon 0912190008
Kontakt email sandi.segota@nove-ik.hr