Unapređenje prodaje(slaganje robe u dućanima)

28. studenoga 2022.
Poslodavac - naručitelj posla MPG d.o.o. Zagreb
OIB 35677542029
Vrsta posla Unapređenje prodaje(slaganje robe u dućanima)
Mjesto obavljanja posla Pula-Bauhaus
Predviđena cijena sata (min.) 4,91 EUR (37,00 kn))
Predviđena cijena sata (max.) 4,91 EUR (37,00 kn)
Putni trošak 2 kn po kilometru,svi kilometri i ostali troškovi tipa parking itd...
Potreban broj studenata 1
Period rada 5. do 7.12.2022
Radno vrijeme 8 sati dnevno
Kontakt osoba Tomislav Biankini
Kontakt telefon 0913456790
Kontakt email t.biankini@mpg.hr
Napomena

3 dana po 8 sati i napomena da je fizički malo zahtjevnije.