konobar /ica

28. studenoga 2022.
Poslodavac - naručitelj posla U.O. MARCO POLO
OIB 59219311729
Vrsta posla konobar /ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn))
Potreban broj studenata 3
Period rada Tokom cijele godine.
Radno vrijeme U smjenama.
Kontakt osoba Biljana Plavšić
Kontakt telefon 0981624422
Kontakt email bibacpu@gmail.com