https://cenosco.talentlyft.com/jobs/marketing-assistant-student-job-opportunity-lSe

Objavljeno - 25.11.2022.
Poslodavac - naručitelj posla Cenosco Croatia d.o.o.
OIB 37850532434
Vrsta posla https://cenosco.talentlyft.com/jobs/marketing-assistant-student-job-opportunity-lSe
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,65 EUR
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 1
Period rada Na duže
Radno vrijeme Po dogovoru
Kontakt osoba Roberta Peruško
Kontakt telefon 052 391 179