TAJNI KUPAC

Objavljeno - 24.11.2022.
Poslodavac - naručitelj posla KONSPEKT D.O.O.
OIB 93206044533
Vrsta posla TAJNI KUPAC
Mjesto obavljanja posla PULA
Predviđena cijena sata (min.) 4,98 EUR (37,50 kn)
Predviđena cijena sata (max.) 4,98 EUR (37,50 kn)
Putni trošak X
Potreban broj studenata 2
Period rada 1 GODINA (početak rada 09.01.2023.)
Radno vrijeme FLEKSIBILNO
Kontakt osoba nika.lucic@konspekt.hr
Kontakt telefon x
Kontakt email nika.lucic@konspekt.hr
Napomena

Tajni kupci su prethodno educirani djelatnici koji se na zahtjev određenog poduzeća pretvaraju da su potencijalni i redovni kupci. Oni pritom prema unaprijed definiranim kriterijima detaljno i objektivno mjere kvalitetu usluge tog poduzeća ili njegovih konkurenata s ciljem njezina poboljšanja te nakon toga na odgovarajući način izvještavaju o svom iskustvu na usporediv i konzistentan način.
Obavljanje posla: kupnja se obavlja 1 mjesečno na istoj lokaciji te nakon nje popunjava se kratki izvještaj, vrijeme obavljanja je fleksibilno.
Sve dodatne informacije rada dogovaraju se na razgovoru.

Ljubazno molimo prijavu za posao poslati mailom koji će sadržavati:

Naslov maila:
• TAJNI KUPAC – Split / Rijeka / Varaždin / Pula / Zadar (samo navedete grad za koji se prijavljujete)

Sadržaj maila:
• Ime i prezime
• Mail adresa
• Broj telefona
• Da li imate vlastiti ugovor
• Do kada Vam vrijede studentska prava
• Da li imate vozačku dozvolu B kategorije/ i na korištenje osobnog automobila
• U prilogu dostavljen životopis

Napominjemo da će samo pravilno ispunjene prijave biti pregledane.