prodaja ulaznica i suvenira, čuvanje izložbe

14. studenoga 2022.
Poslodavac - naručitelj posla POVIJESNI I POMORSKI MUZEJ ISTRE-MUSEO STORICO E NAVALE DELL'ISTRIA
OIB 99085069175
Vrsta posla prodaja ulaznica i suvenira, čuvanje izložbe
Mjesto obavljanja posla 6
Predviđena cijena sata (min.) 4,25 EUR (32,00 kn))
Potreban broj studenata 4
Period rada prosinac 2022.-siječanj 2023.
Radno vrijeme SMJENE, 5-6 SATI
Kontakt osoba GORDANA ROTAR
Kontakt telefon 0992547035
Kontakt email administracija@ppmi.hr