trgovina, slaganje robe po policama , ljepljenje cijena

14. studenoga 2022.
Poslodavac - naručitelj posla TEDI poslovanje d.o.o.
OIB 05614216244
Vrsta posla trgovina, slaganje robe po policama , ljepljenje cijena
Mjesto obavljanja posla Rovinj, Spine 4, TC
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn))
Predviđena cijena sata (max.) 3,98 EUR (30,00 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 5
Period rada prema dogovoru
Radno vrijeme smijenski rad
Kontakt osoba Monika Baraba
Kontakt telefon 0995253904