trgovina, slaganje robe po policama , ljepljenje cijena

14. studenoga 2022.
Poslodavac - naručitelj posla TEDI poslovanje d.o.o.
OIB 05614216244
Vrsta posla trgovina, slaganje robe po policama , ljepljenje cijena
Mjesto obavljanja posla Tedi poslovnica, Poreč
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn))
Predviđena cijena sata (max.) 3,98 EUR (30,00 kn)
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 5
Period rada prema dogovoru
Radno vrijeme smijenski rad
Kontakt osoba Monika Baraba
Kontakt telefon 0995253904