Konobar/-ica

01. veljače 2023.
Poslodavac - naručitelj posla VIRTUOZ USLUGE D.O.O. (Leggiero Bar Rovinj)
OIB 46574435637
Vrsta posla Konobar/-ica
Mjesto obavljanja posla Rovinj
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,0 kn))
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 3
Period rada odmah - na duže
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba Dolores
Kontakt telefon 091/4622-383
Kontakt email voditelj.rovinj@leggiero.hr