Rad na ledu (uvjet znanje klizanja)

14. listopada 2022.
Poslodavac - naručitelj posla Pula sport d.o.o.
OIB 24406172697
Vrsta posla Rad na ledu (uvjet znanje klizanja)
Mjesto obavljanja posla Pula, Forum 1
Predviđena cijena sata (min.) 3,89 EUR (29,30 kn))
Predviđena cijena sata (max.) 4,78 EUR (36,00 kn)
Potreban broj studenata 3
Period rada 4.12.2022-8.1.2023
Radno vrijeme Ujutro 8-14 i popodne 14-22
Kontakt osoba Samuel Smailbašić
Kontakt telefon 098 240 219
Kontakt email info@pulasport.hr