Čišćenje ventilokonvektora (fancoil) sustava za grijanje i hlađenje

12. listopada 2022.
Poslodavac - naručitelj posla OPĆA BOLNICA PULA
OIB 16089706543
Vrsta posla Čišćenje ventilokonvektora (fancoil) sustava za grijanje i hlađenje
Mjesto obavljanja posla Opća bolnica Pula
Predviđena cijena sata (min.) 3,98 EUR (30,00 kn))
Potreban broj studenata 2
Period rada 8-16h
Radno vrijeme Ujutro od 8-16, od ponedjeljka do petka
Kontakt osoba Marino Reljica Kostić
Kontakt telefon 091/376-00-07
Kontakt email marino.reljica@obpula.hr