Konobar-ica

11. listopada 2022.
Poslodavac - naručitelj posla Caffe bar Fantastico
OIB 87202371640
Vrsta posla Konobar-ica
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 3,89 EUR (29,30 kn))
Predviđena cijena sata (max.) 3,98 EUR (30,00 kn)
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 2
Period rada Kroz cijelu godinu
Radno vrijeme Po dogovoru
Kontakt osoba Ljuba Oto
Kontakt telefon 0912005612
Kontakt email ljuba-oto@hotmail.come
Napomena

Hitno