Konobar/-ica

Objavljeno - 30.9.2022.
Poslodavac - naručitelj posla ROJNIĆ-UGOSTITELJSKI OBRT
OIB 31633783879
Vrsta posla Konobar/-ica
Mjesto obavljanja posla Barban
Predviđena cijena sata (min.) 5,31 EUR (40,00 kn)
Putni trošak da
Potreban broj studenata 1
Period rada po dogovoru
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba Slavko
Kontakt telefon 095/488-88-84
Kontakt email slavko1402@gmail.com