Prodajni savjetnik (m/ž)

30. rujna 2022.
Poslodavac - naručitelj posla ZAKS D.O.O.
OIB 27031053887
Vrsta posla Prodajni savjetnik (m/ž)
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 29,30 kn / 3,89 eur
Putni trošak Plaćen u cjelosti
Potreban broj studenata 1
Period rada 01.10.2022.- 31.12.2022.
Radno vrijeme u smjenama
Kontakt osoba NATAŠA KOSTELAC
Kontakt telefon 091/622-96-72
Kontakt email natasa.kostelac@zaks.hr