Konobar/ica

23. rujna 2022.
Poslodavac - naručitelj posla Leggiero barovi d.o.o
OIB 48059761494
Vrsta posla Konobar/ica
Mjesto obavljanja posla Pula City Mall
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn / 3,98 eur
Predviđena cijena sata (max. kn) 45,00 kn / 5,97 eur
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 5
Period rada 24.09.2022.-24.09.2023.
Radno vrijeme 08:00-14:30 14:30-21:00
Kontakt osoba Deborah
Kontakt telefon 0981311882
Kontakt email voditelj.pula@leggiero.hr