Prodavač/-ica u suvenirnici

29. rujna 2022.
Poslodavac - naručitelj posla MAKSIM JET D.O.O.
OIB 51147508104
Vrsta posla Prodavač/-ica u suvenirnici
Mjesto obavljanja posla Ulica Sergijevaca, Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 33,00 kn / 4,38 eur
Putni trošak ne
Potreban broj studenata 1
Period rada 9. i 10. mjesec
Radno vrijeme smjene
Kontakt osoba Jadranka Vukmirović
Kontakt telefon 098/285-917 ili 052/534-000
Kontakt email info@maksimjet.hr
Napomena

Vaše glavne odgovornosti uključuju posluživanje kupaca i rad na blagajni, slaganje robe u prodajnom prostoru i skladištu, dekoriranje robe, briga o izlogu i čistoći prodajnog mjesta.