Pomoćni poslovi pri instaliranju fotonaponskog sustava u smislu prenošenja materijala i opreme (fotonaponski moduli, elektroinstalacijski pribor i sl.) te pomoć kod postavljanja

03. kolovoza 2022.
Poslodavac - naručitelj posla LSG Building Solutions d.o.o.
OIB 94444466973
Vrsta posla Pomoćni poslovi pri instaliranju fotonaponskog sustava u smislu prenošenja materijala i opreme (fotonaponski moduli, elektroinstalacijski pribor i sl.) te pomoć kod postavljanja
Mjesto obavljanja posla Rovinj, Kaufland
Predviđena cijena sata (min. kn) 35,00 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada 04.-20.08.2022.
Radno vrijeme 07-17
Kontakt osoba Mirko Sečić
Kontakt telefon 091 6065 504
Kontakt email mirko.secic@lsg-group.eu