Šankeri/ica

24. lipnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla HERTZ-GAMES-CLUB" Obrt, Restoran Punta Medulin
OIB 72550794228
Vrsta posla Šankeri/ica
Mjesto obavljanja posla Medulin
Predviđena cijena sata (min. kn) 35,00 kn
Potreban broj studenata 2
Period rada 25.06.- 31.08.
Radno vrijeme Po dogovoru
Kontakt osoba Đuliano
Kontakt telefon 098254388