Sportski trgovac m/ž

24. lipnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla Decathlon Zagreb d.o.o.
OIB 89516372197
Vrsta posla Sportski trgovac m/ž
Mjesto obavljanja posla Pula
Predviđena cijena sata (min.) 4,38 EUR (33,00 kn))
Potreban broj studenata 5
Period rada do 31.08.
Radno vrijeme U smjenama po dogovoru, max. 40 sati tjedno
Kontakt osoba Marino Švenjak
Kontakt telefon 0955142067
Kontakt email marino.svenjak@decathlon.com
Napomena

Poslodavac: Decathlon Zagreb d.o.o. - trgovina Pula
Vrsta posla:
- Sportski trgovac
- Blagajnik
Mjesto i adresa obavljanja posla: Pula, Ulica Rimske centurijacije 102
Cijena sata ( za redoviti rad ): 33 HRK
Cijena sata ( nedjelja i blagdani ): 49,50 HRK
Početak i očekivano trajanje posla: do 31.08. ili po dogovoru
Potrebna znanja i vještine: odlične komunikacijske vještine, sposobnost funkcioniranja u timu, energičnost i odgovornost, vođenje brige o proizvodima, dijeljenje strasti prema sportu
Način i kontakt za prijavu studenata:
marino.svenjak@decathlon.com
095 514 2067