Rad u prodavaonici; prodavač/-ica

24. lipnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla Konzum plus d.o.o.
OIB 62226620908
Vrsta posla Rad u prodavaonici; prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Krk, Omišalj, Opatija, Cres, Mali Lošinj
Predviđena cijena sata (min. kn) 40,00 kn
Putni trošak Ne
Potreban broj studenata 25
Period rada Odmah- po dogovoru
Radno vrijeme U smjenama- po dogovoru
Kontakt osoba /
Kontakt telefon 01/472 3500
Kontakt email ljudski.resursi@konzum.hr