Prodavač/-ica

24. svibnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla LPP CROATIA d.o.o. - Reserved , Pula
OIB HR465565627
Vrsta posla Prodavač/-ica
Mjesto obavljanja posla Pula, Reserved Pula, Max City Stoja
Predviđena cijena sata (min. kn) 30,00 kn
Predviđena cijena sata (max. kn) 45,00 kn
Putni trošak 0
Potreban broj studenata 4
Period rada cijela godina
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba Anja
Kontakt telefon 0977889416
Kontakt email anjabot333@gmail.com