Ubacivanje proizvoda u Webshop /Excel

30. lipnja 2022.
Poslodavac - naručitelj posla INSPIRIT SPORT D.O.O. (Jistra Adventures)
OIB 53498304761
Vrsta posla Ubacivanje proizvoda u Webshop /Excel
Mjesto obavljanja posla Online
Predviđena cijena sata (min. kn) 35,00 kn
Potreban broj studenata 1
Period rada Odmah
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba Andrea Kliba
Kontakt telefon 0994189245
Kontakt email kliba.andrea@gmail.com
Napomena

OBAVEZNO prethodno znanje za ubacivanje proizvoda u excel tablicu za import u wordpress.