Rad na iznajmljivanju bicikala i skutera

28. studenoga 2017.
Poslodavac - naručitelj posla Multiservis d.o.o.
OIB 32503163050
Vrsta posla Rad na iznajmljivanju bicikala i skutera
Mjesto obavljanja posla Medulin i Pula
Predviđena cijena sata (min. kn) 20,00 kn
Putni trošak Da
Potreban broj studenata 2
Period rada 04.2018.- 10.2018.
Radno vrijeme po dogovoru
Kontakt osoba Lorenzo Ausenak
Kontakt telefon 098/22-42-88
Kontakt email lorenzo.ausenak@gmail.com
Napomena - sezona 2018. - B kategorija, poznavanje stranih jezika (engleski dobro, poznavanje ostalih jezika je prednost) - uključen obrok